Chi nhánh Agribank Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 30 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 8 địa điểm, Huyện Đại Từ 5 địa điểm, Huyện Định Hóa 3 địa điểm, Huyện Phổ Yên 3 địa điểm, Huyện Phú Lương 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Thái Nguyên

Thái Nguyên
  • Chi nhánh Sông cầu

    Số 138, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đồng Hỷ
Đại Từ
Phú Bình
Phú Lương
Định Hóa
Thái Nguyên
Phổ Yên
Thái Nguyên
Phổ Yên
Võ Nhai
  • Chi nhánh Võ Nhai

    Xóm Tiền Phong, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Đồng Hỷ
Thái Nguyên
Phú Lương
Phổ Yên
Thái Nguyên
Võ Nhai
Đại Từ
Phú Bình
Đại Từ

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Thái Nguyên