Chi nhánh Agribank Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 30 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 8 địa điểm, Huyện Đại Từ 5 địa điểm, Huyện Định Hóa 3 địa điểm, Huyện Phổ Yên 3 địa điểm, Huyện Phú Lương 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Thái Nguyên