Ngân hàng Agribank Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Bình.