Ngân hàng Agribank Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đồng Hỷ.