Ngân hàng Agribank Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đại Từ.