Ngân hàng Agribank Thị Xã Sông Công Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sông Công.