Ngân hàng Agribank Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.