Ngân hàng Agribank Huyện Định Hóa Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Định Hóa.