Ngân hàng Agribank Huyện Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phổ Yên.