Chi nhánh Agribank Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 23 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 5 địa điểm, Huyện Cao Lộc 4 địa điểm, Huyện Văn Lãng 3 địa điểm, Huyện Lộc Bình 2 địa điểm, Huyện Chi Lăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Lạng Sơn

Lộc Bình
 • Chi nhánh Lộc Bình

  Số 01, Phố Bờ Sông, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Tràng Định
 • Chi nhánh Tràng Định

  Số 208 Đường Hoàng Văn Thụ, Khu I, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Hữu Lũng
 • Chi nhánh Hữu Lũng

  Số 34 Đường Chi Lăng, Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Bình Gia
Cao Lộc
 • Chi nhánh Cao Lộc

  Số 12, Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Lăng
 • Chi nhánh Chi Lăng

  Số 118, Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Cao Lộc
Lạng Sơn
Bắc Sơn
 • Chi nhánh Bắc Sơn

  Khối Lương Văn Chi, Đường Lương Văn Chi, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Văn Quan
 • Chi nhánh Văn Quan

  Phố Đức Tâm Ii, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn
 • Chi nhánh Lạng Sơn

  Số 03, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Lộc Bình
Văn Lãng
Đình Lập
Lạng Sơn
Văn Lãng
Chi Lăng
Văn Lãng
Lạng Sơn
Hữu Lũng
Cao Lộc
Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Lạng Sơn