Chi nhánh Agribank Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 23 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 5 địa điểm, Huyện Cao Lộc 4 địa điểm, Huyện Văn Lãng 3 địa điểm, Huyện Lộc Bình 2 địa điểm, Huyện Chi Lăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Lạng Sơn