Ngân hàng Agribank Huyện Chi Lăng Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chi Lăng.