Ngân hàng Agribank Huyện Đình Lập Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đình Lập.