Agribank Hữu Lũng Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hữu Lũng.

Chi nhánh Agribank ở Hữu Lũng Lạng Sơn

Agribank Phòng giao dịch Phổng
  • Phòng giao dịch Phổng

    Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

  • Agribank Chi nhánh Hữu Lũng
    • Chi nhánh Hữu Lũng

      Số 34 Đường Chi Lăng, Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn