Ngân hàng Agribank Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hữu Lũng.