Ngân hàng Agribank Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.