Ngân hàng Agribank Huyện Bắc Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Sơn.