Ngân hàng Agribank Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 4 địa điểm, Huyện Chợ Mới 2 địa điểm, Huyện Na Rì 2 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 2 địa điểm, Huyện Ngân Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Huyện Ngân Sơn
 • PGD Nà Phặc

  Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, Việt Nam

Huyện Chợ Đồn
Huyện Ngân Sơn
Huyện Na Rì
 • Chi nhánh Na Rì

  Thôn Bàn Pái, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Pác Nặm
Huyện Chợ Đồn
Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
 • Chi nhánh Ba Bể

  Tiểu Khu 7, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Huyện Ngân Sơn
Huyện Chợ Đồn
 • PGD Bằng Lũng

  Thôn Nà Tàn, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Thị Xã Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bắc Kạn