Agribank Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 4 địa điểm, Huyện Chợ Mới 2 địa điểm, Huyện Na Rì 2 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 2 địa điểm, Huyện Ngân Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Na Rì
  • Chi nhánh Na Rì

    Thôn Bàn Pái, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Ngân Sơn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Pác Nặm
Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Huyện Ba Bể
  • Chi nhánh Ba Bể

    Tiểu Khu 7, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Chợ Mới
Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
  • PGD Bằng Lũng

    Thôn Nà Tàn, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Ngân Sơn
Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Thị Xã Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bắc Kạn