Chi nhánh Agribank Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 4 địa điểm, Huyện Chợ Mới 2 địa điểm, Huyện Na Rì 2 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 2 địa điểm, Huyện Ngân Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bắc Kạn

Bạch Thông
Bắc Kạn
Na Rì
 • Chi nhánh Na Rì

  Thôn Bàn Pái, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Chợ Đồn
Chợ Mới
Ngân Sơn
Bắc Kạn
Ngân Sơn
 • PGD Nà Phặc

  Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, Việt Nam

Na Rì
Chợ Đồn
Ba Bể
 • Chi nhánh Ba Bể

  Tiểu Khu 7, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới
Pác Nặm
Bắc Kạn
Ngân Sơn
Pác Nặm
Chợ Đồn
 • PGD Bằng Lũng

  Thôn Nà Tàn, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bắc Kạn