Chi nhánh Agribank Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 4 địa điểm, Huyện Chợ Mới 2 địa điểm, Huyện Na Rì 2 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 2 địa điểm, Huyện Ngân Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bắc Kạn

Bạch Thông
Bắc Kạn
Na Rì
  • Chi nhánh Na Rì

    Thôn Bàn Pái, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Chợ Đồn
Chợ Mới
Ngân Sơn
Bắc Kạn
Chợ Đồn
Na Rì
Chợ Mới
Ba Bể
  • Chi nhánh Ba Bể

    Tiểu Khu 7, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm
Bắc Kạn
Ngân Sơn
Pác Nặm
Chợ Đồn
  • PGD Bằng Lũng

    Thôn Nà Tàn, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bắc Kạn