Agribank Pác Nặm Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Pác Nặm.

Chi nhánh Agribank ở Pác Nặm Bắc Kạn

Agribank Chi nhánh Pác Nặm