Agribank Chợ Mới Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Mới.

Chi nhánh Agribank ở Chợ Mới Bắc Kạn

Agribank PGD số 62 - Chợ Mới