Agribank Ba Bể Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ba Bể.

Chi nhánh Agribank ở Ba Bể Bắc Kạn

Agribank Chi nhánh Ba Bể
  • Chi nhánh Ba Bể

    Tiểu Khu 7, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn