Agribank Chợ Đồn Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Đồn.

Chi nhánh Agribank ở Chợ Đồn Bắc Kạn

Agribank PGD Bằng Lũng
  • PGD Bằng Lũng

    Thôn Nà Tàn, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

  • Agribank Phòng giao dịch Đồng Lạc