Agribank Bắc Kạn Bắc Kạn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bắc Kạn.

Chi nhánh Agribank ở Bắc Kạn Bắc Kạn

Agribank Phòng giao dịch Xuất Hóa