Chi nhánh Agribank Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 28 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 7 địa điểm, Huyện Kim Bôi 5 địa điểm, Huyện Kỳ Sơn 3 địa điểm, Huyện Lạc Sơn 3 địa điểm, Huyện Tân Lạc 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Hòa Bình

Hòa Bình
Kim Bôi
Tân Lạc
Kỳ Sơn
Đà Bắc
Hòa Bình
Lạc Sơn
Mai Châu
Kỳ Sơn
Lạc Sơn
Lạc Thủy
Kim Bôi
Hòa Bình
  • Chi nhánh Hòa Bình

    Số 6 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thị Xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

Kim Bôi
Yên Thủy
Kỳ Sơn
Yên Thủy
Kim Bôi
Tân Lạc
Hòa Bình

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Hòa Bình