Chi nhánh Agribank Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 28 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 7 địa điểm, Huyện Kim Bôi 5 địa điểm, Huyện Kỳ Sơn 3 địa điểm, Huyện Lạc Sơn 3 địa điểm, Huyện Tân Lạc 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Hòa Bình