Agribank Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 28 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 7 địa điểm, Huyện Kim Bôi 5 địa điểm, Huyện Kỳ Sơn 3 địa điểm, Huyện Lạc Sơn 3 địa điểm, Huyện Tân Lạc 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Hòa Bình

Thành Phố Hòa Bình
Huyện Lạc Thủy
Huyện Lạc Sơn
Huyện Kim Bôi
Huyện Tân Lạc
Huyện Đà Bắc
Huyện Mai Châu
Thành Phố Hòa Bình
Huyện Kỳ Sơn
Huyện Kim Bôi
Huyện Kỳ Sơn
Huyện Kim Bôi
Huyện Cao Phong
Huyện Yên Thủy
Huyện Lạc Sơn
Huyện Kỳ Sơn
Huyện Yên Thủy
Thành Phố Hòa Bình
Huyện Kim Bôi

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Hòa Bình