Ngân hàng Agribank Huyện Kim Bôi Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Bôi.