Ngân hàng Agribank Huyện Kỳ Sơn Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kỳ Sơn.