Ngân hàng Agribank Huyện Mai Châu Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mai Châu.