Ngân hàng Agribank Huyện Lạc Sơn Hòa Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lạc Sơn.