Chi nhánh Agribank Gia Lai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 33 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 14 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 13 địa điểm, Huyện Kbang 2 địa điểm, Huyện Chư Păh 2 địa điểm, Huyện Krông Pa 2 địa điểm, Huyện Chư Prông 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Gia Lai