Agribank Ia Pa Gia Lai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ia Pa.

Chi nhánh Agribank ở Ia Pa Gia Lai

Agribank Chi nhánh Ia Pa
  • Chi nhánh Ia Pa

    Đường Hùng Vương, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai