Agribank Ia Grai Gia Lai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ia Grai.

Chi nhánh Agribank ở Ia Grai Gia Lai

Agribank Phòng giao dịch Ia Sao
  • Phòng giao dịch Ia Sao

    Thôn Chư Hậu 5, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

  • Agribank Chi nhánh Ia Grai
    • Chi nhánh Ia Grai

      Số 290 Hùng Vương, Tổ Dân Phố 3, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai