Agribank Chư Păh Gia Lai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chư Păh.

Chi nhánh Agribank ở Chư Păh Gia Lai

Agribank Phòng giao dịch Yaly
  • Phòng giao dịch Yaly

    Thôn Ia Ping, Thị Trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

  • Agribank Chi nhánh Chư Păh
    • Chi nhánh Chư Păh

      Số 83 Hùng Vương, Khối Phố 3, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai