Agribank Kbang Gia Lai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kbang.

Chi nhánh Agribank ở Kbang Gia Lai

Agribank Phòng giao dịch Kongbla