Agribank Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 37 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vũng Liêm 6 địa điểm, Huyện Long Hồ 6 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 5 địa điểm, Huyện Mang Thít 5 địa điểm, Huyện Bình Minh 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Vĩnh Long

Vũng Liêm
Mang Thít
  • Chi nhánh Măng Thít

    Số 25 Đường 3 Tháng 2, Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Trà Ôn
Long Hồ
Bình Minh
  • Chi nhánh Bình Tân

    Tổ 15, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Trà Ôn
  • Chi nhánh Trà Ôn

    Số 30B Đường Gia Long, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Bình Tân
Vũng Liêm
Tam Bình
Vũng Liêm
Trà Ôn
Long Hồ
Mang Thít
Tam Bình
Bình Tân
Vĩnh Long
Vũng Liêm
Trà Ôn
Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Vĩnh Long