Chi nhánh Agribank Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 37 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vũng Liêm 6 địa điểm, Huyện Long Hồ 6 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 5 địa điểm, Huyện Mang Thít 5 địa điểm, Huyện Bình Minh 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Vĩnh Long