Chi nhánh Agribank Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 37 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vũng Liêm 6 địa điểm, Huyện Long Hồ 6 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 5 địa điểm, Huyện Mang Thít 5 địa điểm, Huyện Bình Minh 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Vĩnh Long

Vũng Liêm
Mang Thít
 • Chi nhánh Măng Thít

  Số 25 Đường 3 Tháng 2, Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Trà Ôn
Long Hồ
 • Chi nhánh Long Hồ

  Số 9A Khóm 5, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Trà Ôn
 • Chi nhánh Trà Ôn

  Số 30B Đường Gia Long, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Bình Minh
 • Chi nhánh Bình Tân

  Tổ 15, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Tam Bình
 • Chi nhánh Tam Bình

  Số 116/10 Tổ 25, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Long Hồ
Tam Bình
Vũng Liêm
Bình Tân
Vũng Liêm
Tam Bình
Long Hồ
Mang Thít
Trà Ôn
Long Hồ
Bình Tân
Vũng Liêm
Trà Ôn
Vĩnh Long
Vũng Liêm

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Vĩnh Long