Ngân hàng Agribank Huyện Long Hồ Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Hồ.