Ngân hàng Agribank Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vũng Liêm.