Ngân hàng Agribank Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.