Chi nhánh Agribank Điện Biên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 18 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tỉnh Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Điện Biên Phủ 7 địa điểm, Huyện Điện Biên 3 địa điểm, Huyện Mường Ảng 2 địa điểm, Huyện Tủa Chùa 1 địa điểm, Thị Xã Mường Lay 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Điện Biên