Agribank Mường Lay Điện Biên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Mường Lay.

Chi nhánh Agribank ở Mường Lay Điện Biên

Agribank Chi nhánh Thị xã Mường Lay