Agribank Điện Biên Phủ Điện Biên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Điện Biên Phủ.

Chi nhánh Agribank ở Điện Biên Phủ Điện Biên

Agribank Phòng giao dịch số 2
 • Phòng giao dịch số 2

  Phường Mường Thanh- Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

 • Agribank Phòng giao dịch số 1
  • Phòng giao dịch số 1

   Tổ Dân Phố Số 12, Phường Mường Thanh, Điện Biên

  • Agribank PGD Số 1 - Điện Biên
   • PGD Số 1 - Điện Biên

    Nhà A5, Trung Tâm Thương Mại, Tổ Dân Phố 6, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

   • Agribank PGD Số 2 - Thành phố Điện Biên Phủ
    • PGD Số 2 - Thành phố Điện Biên Phủ

     Số Nhà 07, Tổ Dân Phố 8, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

    • Agribank Phòng giao dịch Mường Thanh
     • Phòng giao dịch Mường Thanh

      Số Nhà 84, Tổ Dân Phố 28, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

     • Agribank Phòng giao dịch Him Lam
      • Phòng giao dịch Him Lam

       Số Nhà 250, Tổ Dân Phố 11, Phường Him Lam, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

      • Agribank Phòng giao dịch Thanh Bình
       • Phòng giao dịch Thanh Bình

        Tổ Dân Phố 16, Phường Thanh Bình, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

       • Agribank Chi nhánh Huyện Điện Biên
        • Chi nhánh Huyện Điện Biên

         Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

        • Agribank Chi nhánh Thành Phố Điện Biên Phủ