Agribank Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.

Chi nhánh Agribank ở Sóc Trăng Sóc Trăng

Agribank Phòng giao dịch Khu công nghiệp An Nghiệp