Chi nhánh Agribank Sóc Trăng

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 20 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 6 địa điểm, Huyện Long Phú 3 địa điểm, Huyện Mỹ Xuyên 3 địa điểm, Huyện Châu Thành 2 địa điểm, Huyện Cù Lao Dung 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Sóc Trăng