Ngân hàng Agribank Huyện Bác Ái Ninh Thuận

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bác Ái.