Agribank Ninh Thuận

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 13 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 7 địa điểm, Huyện Ninh Sơn 2 địa điểm, Huyện Ninh Phước 2 địa điểm, Huyện Ninh Hải 1 địa điểm, Huyện Bác Ái 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
Huyện Ninh Sơn
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
Huyện Ninh Hải
  • Chi nhánh Ninh Hải

    Khu Phố Khánh Hiệp, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
Huyện Bác Ái
  • Chi nhánh Bác Ái

    Thôn Tà Lú, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
Huyện Ninh Phước
Huyện Ninh Sơn
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Ninh Thuận