Ngân hàng Agribank Huyện Lục Yên Yên Bái

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lục Yên.