Ngân hàng Agribank Huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Thủy.