Ngân hàng Agribank Huyện Phù Yên Sơn La

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Yên.