Ngân hàng Agribank Huyện Yên Hưng Quảng Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Hưng.