Ngân hàng Agribank Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoành Bồ.