Ngân hàng Agribank Huyện Đầm Hà Quảng Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đầm Hà.