Ngân hàng Agribank Thị Xã Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cẩm Phả.