Ngân hàng Agribank Huyện Ba Chẽ Quảng Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ba Chẽ.