Ngân hàng Agribank Huyện Lệ Thủy Quảng Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lệ Thủy.